55 godina Fakulteta za pomorstvo Kotor

Plaćanje školarine

Dopis rektora Univerziteta Crne Gore o plaćanju školarine

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Studentska anketa

Studentska anketa za zimski semestar 2014/15

Raspored časova

Raspored časova za zimski semestar studijske 2014/15 godine

Odrzana svecana dodjela diploma

Odrzana svecana  dodjela diploma svršenim studenata osnovnih studija

Raspored ispita

Raspored završnih i popravnih završnih ispita za zimski semestar studijske 2014/15

Studije

Fakultet za pomorstvo Kotor organizuje: osnovne primjenjene, osnovne akademske, specijalističke, magistarske i doktorske studije. Za više informacija o pojedinim vrstama studiranja, kliknite na odgovarajuće linkove.

Subcategories

 • Osnovne

  Fakultet za pomorstvo Kotor organizuje:

  1. osnovne primjenjene studije iz Nautike i Brodomašinstva;
  2. osnovne akademske studije iz Pomorskih nauka i Menadžmenta u pomorstvu.

  Za više informacija o pojedinim vrstama studiranja, kliknite na odgovarajuće linkove.

 • Specijalističke

  Fakultet za pomorstvo Kotor organizuje: specijalističke studije iz Pomorskih nauka i Menadžmenta u pomorstvu. Za više informacija o pojedinim vrstama studiranja, kliknite na odgovarajuće linkove.

 • Magistarske

  Fakultet za pomorstvo Kotor organizuje: magistarske studije iz Pomorskih nauka i Menadžmenta u pomorstvu. Za više informacija o pojedinim vrstama studiranja, kliknite na odgovarajuće linkove.

 • Doktorske
//