Fakultet za pomorstvo Kotor

NOVOSTI

 Pocetak ljetnjeg semestra studijske 2015/16.

15. februar 2016.

 Raspored časova za ljetnji semestar2015/16.

RASPORED ISPITA

Akademski kalendar za studijsku 2015/16 godinu

Raspored zavrsnih ispita zimskog semestra za studijsku 2015/16 godinu

Zaključne ocjene zimskog semestra 2015-16 godine

Kako obezbijediti prvi ukrcaj?

Seminar "Regrutacija i zapošljavanje pomoraca" u utorak, 15. decembra 2015. god

Seminar "Kako se ukrcati na brod" u utorak, 10. novembra 2015. god

PRAVILA STUDIRANJA

Pravila studiranja 
na osnovnim studijama
    Univerziteta Crne Gore

 Izmirenje dugovanja

     za zimski semestar

     studijske 2015/16. godine

Praktična nastava

Vjezbe iz Sigurnosti na moru, traganje i spasavanje na Nautici

Vjezbe iz Tehnologije i obrade materijala na Brodoamsinstvu i Pomorskim naukama

 Stručna ekskurzija brodom M/F Sveti Stefan II na roti Bar-Bari-Bar

O Fakultetu za pomorstvo Kotor

SAOPŠTENJE

Fakultet za pomorstvo iz Kotora dobio je status pridružene članice Udruženja visokoškolskih obrazovnih pomorskih ustanova Republike Hrvatske.
Naime, juče je na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana redovna godišnja skupština Udruženja na kojoj je izvršen izbor pridruženih članica i to Fakulteta za pomorstvo iz Kotora i Fakulteta za pomorstvo i promet iz Portoroža.
Skupštini je prisustvovao i dekan Fakulteta za pomorstvo iz Kotora prof. dr Danilo Nikolić koji je izrazio zadovoljstvo prijemom Fakulteta za pomorstvo u ovo Udruženje.
Ovaj susret dekana pomorskih fakulteta iz regiona bila je dobra prilika za razmjenu dragocjenih iskustava a naročito u procesu obrazovanja i obuke pomoraca u cilju rješavanja zajedničkih problema sa kojima se visokoškolske pomorske institiucije u regionu susreću.
Na današnjoj redovnoj skupštini između ostalog bilo je govora o obrazovanju i obuci pomoraca u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji, te o kontroli rada ustanova koje se bave obrazovanjem i obukom pomoraca koju sprovodi EMSA - European Maritime Safety Agency.
Dekan Fakulteta prof.dr Danilo Nikolić je iskoristio priliku da sa kolegama dogovori dalje oblike saradnje sa pomorskim fakultetima iz Hrvatske i Slovenije.

FAKULTET ZA POMORSTVO
K O T O R

rijeka

Obavještavamo korisnike usluga Pomorske biblioteke da će od 01. jula 2013. godine do 12. jula 2013. godine rad biti organizovan u terminu od 7:00 do 16:00 sati.

Misija Fakulteta za pomorstvo Kotor

Misija Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, kao obrazovno naučne jedinice, je da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda tehnike i edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih i društvenih nauka (oblast pomorstvo), sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim evropskim trendovima.

Misija Univerziteta Crne Gore

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi i unapređuje znanje, učenje i vještine, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja.

U cilju realizacije svoje misije, Univerzitet Crne Gore će:

 • Biti orijentisan prema prioritetnim društvenim potrebama vremena u kojem ostvaruje svoju misiju;
 • Biti otvoren za sve studente i osoblje, isključivo na osnovu njihovih zasluga i sposobnosti, bez obzira na njihova politička, religiozna i druga ubjeđenja, rasno, nacionalno ili socijalno porijeklo, ili druge moguće različitosti;
 • Biti posvećen očuvanju i razvoju multikulturalnog i multietničkog društva u Crnoj Gori, definišući svoj razvoj u smjeru regionalne i šire perspektive;
 • Pružati širok spektar studijskih programa u društvenim, prirodnim i tehničkim naukama i u umjetnosti, podržanim efikasnim metodima obučavanja i prenosa profesionalnih znanja i vještina, kao i istraživanjima u skladu sa tekućim stepenom akademskog i kulturnog razvoja;
 • Razvijati permanentno i kontinuirano obrazovanje;
 • Razvijati i promovisati dostignuća istraživanja u naučnim oblastima, kao i dostignuća i kreativnost u oblastima umjetnosti;
 • Biti preduzimljiv u podsticanju društvene i ekonomske primjene vrhunskih dostignuća iz oblasti svoje djelatnosti;
 • Stvarati okruženje podsticajno za razvoj sposobnosti osoblja Univerziteta, polazeći od toga da je to jedan od osnovnih preduslova za uspješno ispunjenje misije.

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi, unapređuje i promoviše znanje, učenje, vještine i umjetničke sklonosti, njegujući različitost kao pretpostavku potpunijeg i bogatijeg života, a saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja, kao jedan od osnovnih preduslova uspješnosti njene realizacije.

Cilj Fakulteta za pomorstvo Kotor

Osposobljavanje visokoobrazovanog kadra u oblasti pomorstva, razvoj istraživanja i kreiranja naučne misli u pomorstvu.

Zadaci Fakulteta za pomorstvo Kotor

 1. Razvijanje interesovanja za studije
 2. Kvalitetno obrazovanje studenata na programu osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija
 3. Dopunjavanje i usavršavanje strukture i sadržaja programa u skladu sa pozitivnim iskustvom i savremenom praksom
 4. Pospješivanje učenja kroz razmjenu iskustava, studijske boravke i mobilnost
 5. Obezbjeđenje uslova za savremene udžbenike i literaturu sa adekvatnom bibliotekom i čitaonicom
 6. Obezbjeđenje uslova za korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u radu i obrazovanju. Ovo u smislu organizovanja nastave na daljinu, prije svega; zbog specifičnosti pomorske struke.
 7. Kvalitet završnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova
 8. Razvoj naučno-istraživačke misli Stvaranje novog nastavno-naučnog kadra

Radno vrijeme

Rad sa studentima svakog radnog dana, sem srijedom, od 9:00 do 12:00.

Adresa i kontakt

Fakultet za pomorstvo u Kotoru
tel: +38267619111

Referent

Nada Todorović
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Referent za studijske programe:
      1. Nautika Kotor;
      2. Nautika Bar;
      3. Pomorske nauke;
      4. Politehnika u pomorstvu i
      5. Pomorska elektrotehnika - III diferencijalna godina.

Referent

Jasna Tarle 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Referent za studijske programe:
      1. Menadžment u pomorstvu Kotor;
      2. Menadžment u pomorstvu Cetinje;
      3. Brodomašinstvo Kotor i
      4. Brodomašinstvo Bar.

'</p>'
//