Fakultet za pomorstvo Kotor

NOVOSTI

 Raspored završnih ispita ljetnjeg semestra 2015/16. new

RASPORED ČASOVA

Akademski kalendar za studijsku 2015/16 godinu

Raspored časova za ljetnji semestar 2015/16.


Kako obezbijediti prvi ukrcaj?

Seminar "Kako se ukrcati na brod", srijeda 11. maj 2016. godine

Predavanje na temu "Uloga ronioca u spašavanju brodova"

PRAVILA STUDIRANJA

Pravila studiranja 
na osnovnim studijama
    Univerziteta Crne Gore

Praktična nastava

Održane praktične vježbe iz Brodskih motora II new

Održane praktične vježbe iz stručnih predmeta na "Vodenoj kočiji"new

Održane praktične vježbe iz Sigurnosti na moru, traganje i spašavanje

Održana radionička praksa iz Tehnologije i obrade materijala

O Fakultetu za pomorstvo Kotor

SAOPŠTENJE

Fakultet za pomorstvo iz Kotora dobio je status pridružene članice Udruženja visokoškolskih obrazovnih pomorskih ustanova Republike Hrvatske.
Naime, juče je na Pomorskom fakultetu u Rijeci održana redovna godišnja skupština Udruženja na kojoj je izvršen izbor pridruženih članica i to Fakulteta za pomorstvo iz Kotora i Fakulteta za pomorstvo i promet iz Portoroža.
Skupštini je prisustvovao i dekan Fakulteta za pomorstvo iz Kotora prof. dr Danilo Nikolić koji je izrazio zadovoljstvo prijemom Fakulteta za pomorstvo u ovo Udruženje.
Ovaj susret dekana pomorskih fakulteta iz regiona bila je dobra prilika za razmjenu dragocjenih iskustava a naročito u procesu obrazovanja i obuke pomoraca u cilju rješavanja zajedničkih problema sa kojima se visokoškolske pomorske institiucije u regionu susreću.
Na današnjoj redovnoj skupštini između ostalog bilo je govora o obrazovanju i obuci pomoraca u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Sloveniji, te o kontroli rada ustanova koje se bave obrazovanjem i obukom pomoraca koju sprovodi EMSA - European Maritime Safety Agency.
Dekan Fakulteta prof.dr Danilo Nikolić je iskoristio priliku da sa kolegama dogovori dalje oblike saradnje sa pomorskim fakultetima iz Hrvatske i Slovenije.

FAKULTET ZA POMORSTVO
K O T O R

rijeka

Obavještavamo korisnike usluga Pomorske biblioteke da će od 01. jula 2013. godine do 12. jula 2013. godine rad biti organizovan u terminu od 7:00 do 16:00 sati.

Misija Fakulteta za pomorstvo Kotor

Misija Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, kao obrazovno naučne jedinice, je da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda tehnike i edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih i društvenih nauka (oblast pomorstvo), sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim evropskim trendovima.

Misija Univerziteta Crne Gore

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi i unapređuje znanje, učenje i vještine, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja.

U cilju realizacije svoje misije, Univerzitet Crne Gore će:

 • Biti orijentisan prema prioritetnim društvenim potrebama vremena u kojem ostvaruje svoju misiju;
 • Biti otvoren za sve studente i osoblje, isključivo na osnovu njihovih zasluga i sposobnosti, bez obzira na njihova politička, religiozna i druga ubjeđenja, rasno, nacionalno ili socijalno porijeklo, ili druge moguće različitosti;
 • Biti posvećen očuvanju i razvoju multikulturalnog i multietničkog društva u Crnoj Gori, definišući svoj razvoj u smjeru regionalne i šire perspektive;
 • Pružati širok spektar studijskih programa u društvenim, prirodnim i tehničkim naukama i u umjetnosti, podržanim efikasnim metodima obučavanja i prenosa profesionalnih znanja i vještina, kao i istraživanjima u skladu sa tekućim stepenom akademskog i kulturnog razvoja;
 • Razvijati permanentno i kontinuirano obrazovanje;
 • Razvijati i promovisati dostignuća istraživanja u naučnim oblastima, kao i dostignuća i kreativnost u oblastima umjetnosti;
 • Biti preduzimljiv u podsticanju društvene i ekonomske primjene vrhunskih dostignuća iz oblasti svoje djelatnosti;
 • Stvarati okruženje podsticajno za razvoj sposobnosti osoblja Univerziteta, polazeći od toga da je to jedan od osnovnih preduslova za uspješno ispunjenje misije.

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi, unapređuje i promoviše znanje, učenje, vještine i umjetničke sklonosti, njegujući različitost kao pretpostavku potpunijeg i bogatijeg života, a saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja, kao jedan od osnovnih preduslova uspješnosti njene realizacije.

Cilj Fakulteta za pomorstvo Kotor

Osposobljavanje visokoobrazovanog kadra u oblasti pomorstva, razvoj istraživanja i kreiranja naučne misli u pomorstvu.

Zadaci Fakulteta za pomorstvo Kotor

 1. Razvijanje interesovanja za studije
 2. Kvalitetno obrazovanje studenata na programu osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija
 3. Dopunjavanje i usavršavanje strukture i sadržaja programa u skladu sa pozitivnim iskustvom i savremenom praksom
 4. Pospješivanje učenja kroz razmjenu iskustava, studijske boravke i mobilnost
 5. Obezbjeđenje uslova za savremene udžbenike i literaturu sa adekvatnom bibliotekom i čitaonicom
 6. Obezbjeđenje uslova za korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u radu i obrazovanju. Ovo u smislu organizovanja nastave na daljinu, prije svega; zbog specifičnosti pomorske struke.
 7. Kvalitet završnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova
 8. Razvoj naučno-istraživačke misli Stvaranje novog nastavno-naučnog kadra

Radno vrijeme

Rad sa studentima svakog radnog dana, sem srijedom, od 9:00 do 12:00.

Adresa i kontakt

Fakultet za pomorstvo u Kotoru
tel: +38267619111

Referent

Nada Todorović
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Referent za studijske programe:
      1. Nautika Kotor;
      2. Nautika Bar;
      3. Pomorske nauke;
      4. Politehnika u pomorstvu i
      5. Pomorska elektrotehnika - III diferencijalna godina.

Referent

Jasna Tarle 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Referent za studijske programe:
      1. Menadžment u pomorstvu Kotor;
      2. Menadžment u pomorstvu Cetinje;
      3. Brodomašinstvo Kotor i
      4. Brodomašinstvo Bar.

'</p>'
//