55 godina Fakulteta za pomorstvo Kotor

Početak nastave

Početak nastave ljetnjeg semestra 2. februara 2015.

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Raspored časova

Raspored časova ljetnjeg semestra 2014/15.

Raspored ispita

Raspored završnih i popravnih završnih ispita za zimski semestar studijske 2014/15

O Fakultetu za pomorstvo Kotor

Obavještavamo korisnike usluga Pomorske biblioteke da će od 01. jula 2013. godine do 12. jula 2013. godine rad biti organizovan u terminu od 7:00 do 16:00 sati.

Radno vrijeme

Rad sa studentima svakog radnog dana, sem srijedom, od 9:00 do 12:00.

Adresa i kontakt

Fakultet za pomorstvo u Kotoru
tel: +38267619111

Referent

Nada Todorović
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Referent za studijske programe:
      1. Nautika Kotor;
      2. Nautika Bar;
      3. Pomorske nauke;
      4. Politehnika u pomorstvu i
      5. Pomorska elektrotehnika - III diferencijalna godina.

Referent

Jasna Tarle 
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Referent za studijske programe:
      1. Menadžment u pomorstvu Kotor;
      2. Menadžment u pomorstvu Cetinje;
      3. Brodomašinstvo Kotor i
      4. Brodomašinstvo Bar.

 

 

 

 

JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps.
However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser.
To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.

</p>'</p>'</p>'</p>'

Misija Fakulteta za pomorstvo Kotor

Misija Fakulteta za pomorstvo u Kotoru, kao obrazovno naučne jedinice, je da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda tehnike i edukacije i kroz istraživački proces obrazuje mlade i kvalitetne stručnjake u oblasti tehničkih i društvenih nauka (oblast pomorstvo), sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim evropskim trendovima.

Misija Univerziteta Crne Gore

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi i unapređuje znanje, učenje i vještine, uz punu otvorenost za saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja.

U cilju realizacije svoje misije, Univerzitet Crne Gore će:

 • Biti orijentisan prema prioritetnim društvenim potrebama vremena u kojem ostvaruje svoju misiju;
 • Biti otvoren za sve studente i osoblje, isključivo na osnovu njihovih zasluga i sposobnosti, bez obzira na njihova politička, religiozna i druga ubjeđenja, rasno, nacionalno ili socijalno porijeklo, ili druge moguće različitosti;
 • Biti posvećen očuvanju i razvoju multikulturalnog i multietničkog društva u Crnoj Gori, definišući svoj razvoj u smjeru regionalne i šire perspektive;
 • Pružati širok spektar studijskih programa u društvenim, prirodnim i tehničkim naukama i u umjetnosti, podržanim efikasnim metodima obučavanja i prenosa profesionalnih znanja i vještina, kao i istraživanjima u skladu sa tekućim stepenom akademskog i kulturnog razvoja;
 • Razvijati permanentno i kontinuirano obrazovanje;
 • Razvijati i promovisati dostignuća istraživanja u naučnim oblastima, kao i dostignuća i kreativnost u oblastima umjetnosti;
 • Biti preduzimljiv u podsticanju društvene i ekonomske primjene vrhunskih dostignuća iz oblasti svoje djelatnosti;
 • Stvarati okruženje podsticajno za razvoj sposobnosti osoblja Univerziteta, polazeći od toga da je to jedan od osnovnih preduslova za uspješno ispunjenje misije.

Misija Univerziteta Crne Gore je da širi, unapređuje i promoviše znanje, učenje, vještine i umjetničke sklonosti, njegujući različitost kao pretpostavku potpunijeg i bogatijeg života, a saradnju sa sličnim i drugim institucijama i subjektima iz neposrednog i šireg okruženja, kao jedan od osnovnih preduslova uspješnosti njene realizacije.

Cilj Fakulteta za pomorstvo Kotor

Osposobljavanje visokoobrazovanog kadra u oblasti pomorstva, razvoj istraživanja i kreiranja naučne misli u pomorstvu.

Zadaci Fakulteta za pomorstvo Kotor

 1. Razvijanje interesovanja za studije
 2. Kvalitetno obrazovanje studenata na programu osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija
 3. Dopunjavanje i usavršavanje strukture i sadržaja programa u skladu sa pozitivnim iskustvom i savremenom praksom
 4. Pospješivanje učenja kroz razmjenu iskustava, studijske boravke i mobilnost
 5. Obezbjeđenje uslova za savremene udžbenike i literaturu sa adekvatnom bibliotekom i čitaonicom
 6. Obezbjeđenje uslova za korišćenje savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u radu i obrazovanju. Ovo u smislu organizovanja nastave na daljinu, prije svega; zbog specifičnosti pomorske struke.
 7. Kvalitet završnih, specijalističkih, magistarskih i doktorskih radova
 8. Razvoj naučno-istraživačke misli Stvaranje novog nastavno-naučnog kadra

Pomorska biblioteka djeluje u okviru Fakulteta za pomorstvo Kotor (ranije - Viša pomorska škola u Kotoru) gotovo od samog osnivanja ove ustanove 1959. godine. Njeno osnivanje, razvoj i djelovanje usko su vezani za sve mijene kojima je bila izložena pomorska privreda i pomorsko školstvo Crne Gore počevši od druge polovine XX vijeka pa sve do danas. Pomorska biblioteka je otpočela rad sa malom zbirkom stručne literature na našem i stranim jezicima, da bi najveći prosperitet doživjela krajem osamdesetih godina, kada je zahvaljujući kapetanu Božu Dabinoviću, brodovlasniku iz Monaka, bibliotečki fond preseljen u posebnu zgradu, u kojoj se i danas nalazi. Dobročinitelj, kapetan Božo Dabinović, izdanak poznate pomorske porodice Dabinović iz Dobrote, finansirao je adaptaciju ove zgrade isključivo za potrebe Pomorske biblioteke, a donaciju je posvetio uspomeni na svog oca, prof. dr Antuna Stijepova Dabinovića.

Objekat u kojem se danas nalazi Pomorska biblioteka je važan kulturno-istorijski spomenik na mapi Crne Gore, što ovu ustanovu, pored bogatstva stručnih informacija iz pomorstva sadržanih u knjigama, periodici i drugim savremenim nosiocima informacija, čini značajnijom i vrednijom, i usudili bi se reći - jedinstvenom. U zgradi Pomorske biblioteke je oktobra 1813. godine, na zajedničkoj skupštini, izglasano ujedinjenje Boke Kotorske i Crne Gore. Tom prilikom je ovdje formirana zajednička vlada pod nazivom Centralna komisija (predsjedavao je Petar I Petrović), i zbog toga je zgrada Pomorske biblioteke poznata kao zgrada Centralne komisije. Sjećanje na dešavanja vezana za ujedinjenje Boke i Crne Gore, u kojima je zgrada Biblioteke poslužila kao pozornica jednog od najznačajnijih istorijskih događaja na našim prostorima s početka XIX vijeka, čuva se u memorijalnoj sobi Pomorske biblioteke. U arhitektonskom pogledu zgrada je tipična dobroćanska dvospratna kapetanska palata iz 18. vijeka koja, jednostavnošću linija i atraktivnošću lokacije, plijeni znatiželju prolaznika i turista. Pomorska biblioteka se nalazi u Dobroti, između crkve Sv. Matije i naselja Kamp. Udaljena je od zgrade Fakulteta za pomorstvo 1.5 km, odnosno nešto manje od 1 km od Studentskog doma “Spasić – Mašera”. Raspolaže čitaoničkim prostorom od desetak mjesta. Studentima, nastavnom osoblju i saradnicima Fakulteta za pomorstvo u Kotoru Pomorska biblioteka služi kao nezamjenljiva osnova za pripremu i realizovanje edukativnog i didaktičkog procesa, te kao solidna potpora istraživačkog i naučnog rada na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru. Pomorska biblioteka pripada mreži fakultetskih i institutskih biblioteka Univerziteta Crne Gore, na čijem čelu je Univerzitetska biblioteka u Podgorici. Pomorska biblioteka danas je savremena, stručna, visokoškolska biblioteka koja raspolaže sa oko 6 hiljada naslova i preko 13 hiljada primjeraka biblitečkih jedinica. U tehničkom pogledu Pomorska biblioteka je opremljena sa 3 PC-a, 1 laserskim štampačem i 1 fotokopir-aparatom.

Korisnicima je na raspolaganju elektronski (online) katalog COBISS.CG. U pripremi je i drugi elektronski (online) katalog pod nazivom Centralni katalog pomorstva Crne Gore (CKPCG). Posebno treba naglasiti da svi zaposleni na Univerzitetu CG imaju slobodan pristup EBSCO bazi podataka ukoliko joj pristupaju sa akademske mreže.

 

Radno vrijeme

- Rad sa korisnicima je od ponedeljka do petka u terminu od 8:00 do 16:00 sati.

- U tom istom terminu možete koristiti udobnu čitaonicu u kojoj vam je na raspolaganju bežični internet.

Adresa i kontakt

Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Pomorska biblioteka
Dobrota 36
85330 Kotor
Crna Gora
tel. +382 32 330 970
e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Upravnica

Ruža Danilović
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bibliotekarka

Nataša Gobović
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

//