Razgovori za zaposlenje na Princess Cruises

Slobodna nedjelja
20.10.2014 - 26.10.2014

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Raspored časova

Raspored časova za zimski semestar studijske 2014/15 godine

Prezentacija

Prezentacija programa obuke kompanije Global Ports Holding

Opšte novosti na Fakultetu za pomorstvo

Ovdje možete naći informacije važne sa sve studijske programe Fakulteta za pomorstvo

Održan Dan otvorenih vrata na Fakultetu za pomorstvo Kotor

O B A V J E S T E N j E

   Na fakultetu je održan Dan otvorenih vrata, namijenjen zainteresovanim maturantima, budućim studentima Fakulteta za pomorstvo u Kotoru.
   Budući studenti su imali priliku da vide prezentaciju Fakulteta, dobiju neophodne informacije o uslovima upisa i studija i postave pitanja profesorima, saradnicima i dosadašnjim studentima. U okviru Dana otvorenih vrata, bio je i obilazak zgrade Fakulteta za pomorstvo Kotor, računarskog centra, brodomašinskog UNITEST i TRANSAS simulatora i nautičkog TRANSAS simulatora, gdje je budućim studentima održana i prezentacija.
   Fakultet za pomorstvo će i u budućnosti pružati adekvatne informacije svojim budućim studentima putem web site-a i facebook profila.

open day_image-1

open day_image-2

open day_image-3

open day_image-4

open day_image-5

Dan otvorenih vrata na Fakultetu za pomorstvo Kotor

O B A V J E S T E N j E

   Na Fakultetu za pomorstvo Kotor u petak, 13. juna 2014. godine sa pocetkom u 12:00 sati odrzace se Dan otvorenih vrata ciji je cilj da se buduci studenti Fakulteta za pomorstvo blagovremeno i na pravi nacin informisu o Fakultetu, o uslovima upisa i nacinu studiranja.

   Ovom prilikom, zainteresovanim maturantima se pruza prilika da razgovaraju sa nastavnicima i saradnicima, kao i studentima Fakulteta za pomorstvo Kotor, o svim vaznim pitanjima vezanim za studije. Takodje, buduci studenti ce obici zgradu Fakulteta (ucionice, amfiteatar, racunarske sale, ucionice sa simulatorima, itd.).

   Dan otvorenih vrata je dobra prilika da se buduci studenti Fakulteta za pomorstvo Kotor uvjere da je njihova odluka o upisu ovog Fakulteta ispravna, kao i da oni, koji to jos nijesu uradili, odluce da upisu Fakulteta za pomorstvo Kotor.

DEKANAT FAKULTETA

Prekid rada sajta Fakulteta za pomorstvo Kotor

Danas, 6. juna 2014. godine, došlo je do privremenog pada sajta Fakulteta za pomorstvo Kotor. Sajt je ponovo dostupan i vraćen u stanje kakav je bio prijepodne 5. juna 2014. godine. Neka obavještenja objavljena istog dana nijesu trenutno dostupna. Uskoro će biti ponovo objavljena. Zahvaljujemo na razumijevanju!

Odobren dodatni avgustovski ispitni rok

Na osnovu člana 18 stav 1 tačka 18, a u vezi sa članom 64 Statuta Univerziteta Crne Gore i članom 35 stav 4 Pravila studiranja na osnovnim studijama, Senat Univerziteta Crne Gore, odlučujući o zahtjevu Studentskog parlamenta br. 01-89 od 06.05.2014. godine, na sjednici održanoj 29.05.2014. godine, donio je

O D L U K U

1. ODOBRAVA SE DODATNI ISPITNI ROK u kome studenti mogu polagati najviše tri predmeta, od prijavljenih predmeta na početku 2013/14. godine, ili ukoliko su ostala najviše tri nepoložena, a prijavljena predmeta do završetka studija.

2. Dodatni ispitni rok će se organizovati u terminu od 20. do 29. avgusta 2014. godine.

     Prijavljivanje ispita vrši se u terminu od 04. do 11. jula 2014. godine.

3. Verifikacija ocjena za akademsku 2013/14. godinu izvršiće se najkasnije nedjelju dana prije početka studijske 2014/15. godine.

4. Visina naknade za ponovno polaganje ispita u dodatnom ispitnom roku utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

5. Za realizaciju ove odluke zadužuju se organizacione jedinice i samostalni studijski programi koji će po ovom pitanju blagovremeno održati sjednice Vijeća.

     Vijeće određuje predmete koje student ne može polagati po ovoj odluci.

     Preporučuje se organizacionim jedinicama i samostalnim studijskim programima da što racionalnije organizuju dodatni ispitni rok.

Broj: 08-734/1

Podgorica, 29.05.2014. godine

SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik

Prof. dr Predrag Miranovic

Attachments:
Download this file (avgustovski rok0001.pdf)Avgustovski ispitni rok[Odobren dodatni avgustovski ispitni rok od 20. do 29. avgusta 2014.]414 Kb

Javna odbrana magistarskog rada kandidatkinje Ane Bukilica

Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Ana Bukilica će javno braniti svoj magistarski rad INTERPERSONALNI PROCESI I PONAŠANJE ZAPOSLENIH KAO PREDUSLOVI FUNKCIONISANJA LUKE KOTOR dana 9. juna 2014. godine sa početkom u 12:00 sati (ponedjeljak ) u Sali za sjednice Fakulteta, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

- Prof.dr Anđelko Lojpur, Ekonomski fakultet u Podgorici, predsjednik,
- Prof.dr Veselin Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, član,
- Doc. dr Mimo Drašković, Fakultet za pomorstvo u Kotoru, mentor.

Kotor, 3. 06. 2014. god. 
Broj 03- 1299/1

Fakultet za pomorstvo

Postdiplomske magistarske studije

//