55 godina Fakulteta za pomorstvo Kotor

Samofinansirajuci studenti i nostrifikacija

Samofinansirajuci studenti svoje obaveze da izmire do 1. aprila 2015. godine

Nostrifikacija diploma svoje obaveze da izmire do 1. marta 2015. godine


Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Raspored časova

Raspored časova ljetnjeg semestra 2014/15.

Praktične vježbe - radionička praksa

Praktične vježbe u ponedjeljak, 23. marta 2015.

Održana obuka

Održana obuka na Offshore simulatoru za osam najboljiih studenata

Princess Cruises

Princess Cruises i potražnja kadrova

Opšte novosti na Fakultetu za pomorstvo

Ovdje možete naći informacije važne sa sve studijske programe Fakulteta za pomorstvo

Uslovno upisani - Rjesenje o nostrifikaciji

OBAVJESTENJE

Obavjestavaju se studenti strani drzavljani koji su se uslovno upisali da dostave Rjesenje o nostrifikaciji inostrane diplome, jer u protivnom nece im se verifikovati ocjene.

Kotor, 14. novembar 2014.

Studentska sluzba

Efektivno istrazivanje i ucenje u ECSCO bazama naucne literature

Efektivno istrazivanje i ucenje u EBSCO bazama naucne literature

Mjesto odrzavanja: Rektorat, Centar informacionog sistema

Datum i vrijeme: 11. decembra 2014, 10:00 - 11:30


DETALJNIJE U PRILOGU!

Attachments:
Download this file (EBSCO plakat 2014 .pdf)Plakat[Efektivno istrazivanje i ucenje u ECSCO bazama naucne literature]677 Kb

Dopis rektora UCG o školarinama

Iz Rektorata Univerziteta Crne Gore da je produžen rok za uplatu školarine za dodatnih sedam dana.

Studentima koji do tada ne izmire školarinu neće biti omogućen pristup završnim i popravnim ispitima, kao i drugim provjerama znanja. Takođe, neće im biti izvršena ni verifikacija ocjena.

Original dopisa možete preuzeti sa donjeg linka.

Attachments:
Download this file (dopis_rektorata_01-2919.pdf)Dopis UCG[Dopis Rektorata UCG 01-2919, 25. 12. 2014.]410 Kb

Rad Pomorske biblioteke u Kotoru

OBAVJESTENJE IZ POMORSKE BIBLIOTEKE
Obavjestavamo vas da ce Pomorska biblioteka dana 8., 9. i 10. decembra 2014. godine (ponedeljak, utorak i srijeda) biti otvorena u terminu od 8:00 do 16:00 sati. 

Javna dbrana magistarskog rada kandidata Steva Markolovica

Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Stevo Markolović, dipl. ing. iz Bara, javno će braniti svoj magistarski rad „Planiranje i razvoj Ro-Ro i Ferry terminala u lukama„ dana 12. decembra 2014. godine (petak) sa početkom u 12,30 časova u amfiteatru Fakulteta, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

Dr Romeo Meštrović, red. prof. Fakulteta za pomorstvo, predsjednik,
Dr Drago Šerović, Fakultet za pomorstvo, član,
Dr Branislav Dragović, red. prof. Fakuilteta za pomorstvo, mentor.

Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Postdiplomske magistarske studije

//