55 godina Fakulteta za pomorstvo Kotor

Samofinansirajuci studenti i nostrifikacija

Samofinansirajuci studenti svoje obaveze da izmire do 1. aprila 2015. godine

Nostrifikacija diploma svoje obaveze da izmire do 1. marta 2015. godine


Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Raspored časova

Raspored časova ljetnjeg semestra 2014/15.

Održana obuka

Održana obuka na Offshore simulatoru za osam najboljiih studenata

Princess Cruises

Princess Cruises i potražnja kadrova

Opšte novosti na Fakultetu za pomorstvo

Ovdje možete naći informacije važne sa sve studijske programe Fakulteta za pomorstvo

Dopis rektora UCG o školarinama

Iz Rektorata Univerziteta Crne Gore da je produžen rok za uplatu školarine za dodatnih sedam dana.

Studentima koji do tada ne izmire školarinu neće biti omogućen pristup završnim i popravnim ispitima, kao i drugim provjerama znanja. Takođe, neće im biti izvršena ni verifikacija ocjena.

Original dopisa možete preuzeti sa donjeg linka.

Attachments:
Download this file (dopis_rektorata_01-2919.pdf)Dopis UCG[Dopis Rektorata UCG 01-2919, 25. 12. 2014.]410 Kb

Javna dbrana magistarskog rada kandidata Steva Markolovica

Fakultet za pomorstvo u Kotoru daje slijedeće

O B A V J E Š T E NJ E

Stevo Markolović, dipl. ing. iz Bara, javno će braniti svoj magistarski rad „Planiranje i razvoj Ro-Ro i Ferry terminala u lukama„ dana 12. decembra 2014. godine (petak) sa početkom u 12,30 časova u amfiteatru Fakulteta, pred Komisijom za odbranu u sastavu:

Dr Romeo Meštrović, red. prof. Fakulteta za pomorstvo, predsjednik,
Dr Drago Šerović, Fakultet za pomorstvo, član,
Dr Branislav Dragović, red. prof. Fakuilteta za pomorstvo, mentor.

Fakultet za pomorstvo u Kotoru
Postdiplomske magistarske studije

Doktorska disertacija kandidata mr Aleksandra Nikolica na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci

UNIVERZITET CRNE GORE
FAKULTET ZA POMORSTVO U KOTORU

OBAVJEŠTAVA

javnost da se doktorska disertacija „Model za ocjenu buke koju istovremeno generišu pomorski i drumski saobraćaj“ kandidata mr Aleksandra Nikolića, dipl. ing. i Izvještaj Komisije za ocjenu u sastavu:
- Dr Livija Cvetićanin, redovni profesor Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,
- Dr Danilo Đurović, redovni profesor Fakulteta za pomorstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore,
- Dr Danilo Nikolić, vanredni profesor Fakulteta za pomorstvo u Kotoru Univerziteta Crne Gore, mentor,
nalaze u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti, svakog radnog dana od 9,00 do 15,00 časova, i to 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Fakultet za pomorstvo u Kotoru

Doktorske studije

Anketa za zimski semestar akademske 2014/15

STUDENTSKO VREDNOVANJE NASTAVE  - ZIMSKI SEMESTAR (Obaveze na osnovu akademskog kalendara)

U periodu od 24. novembra do 20. decembra 2014. godine organizovace se studentsko vrednovanje nastave, tj. anketiranje studenata.

Plan organizovanja anketa je istaknut u prilogu ispod, on ce blagovremeno biti azuriran za sve studijske programe po godinama.

Attachments:
Download this file (00 Plan anketiranja zima 2014-15.pdf)Anketa[Anketa za zimski semestar akademske 2014/15]73 Kb

Dodjela diploma svrsenim studentima osnovnih studija na Fakultetu za pomorstvo Kotor

Na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru ce u srijedu, 17. decembra 2014. godine biti organizovana dodjela diploma kandidatima koji su zavrsili osnovne studije Fakulteta.

Diplome ce uruciti dekan Fakulteta za pomorstvo Kotor Prof. dr Danilo Nikolic u Amfiteatru Fakulteta sa pocetkom u 12:00 sati.

//