55 godina Fakulteta za pomorstvo Kotor

AKTUELNOSTI

Četvrti Simpozijum

Četvrti simpozijum laboratorija za naftnu i naftne derivate u regionu


Izmirenje skolarine za samofinansirajuće najkasnije do 20 . maja 2015. godine


Raspored ZI ljetnji 2014-15

Raspored završnih ispita ljetnjeg semestra 2014/15 godine

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Anketiranje studenata

Anketiranje studenata od 20.04. do 15.05.2015.

Raspored časova

Raspored časova ljetnjeg semestra 2014/15.

Vježbe u Azaleu

Vježbe u Azaleu 04.05.2015, 09.05.2015 i 16.05.2015.

Strucna ekskurzija

Stručna ekskurzija Bar-Bari-Bar 14. maj 2015. godine

Održana obuka

Održana obuka na Offshore simulatoru za osam najboljiih studenata

Princess Cruises

Princess Cruises i potražnja kadrova

Opšte novosti na Fakultetu za pomorstvo

Ovdje možete naći informacije važne sa sve studijske programe Fakulteta za pomorstvo

Za studente Pomorskih nauka i Menadzmenta u pomorstvu

Poštovani studenti Pomorskih Nauka i Menadzmenta u pomorstvu,


Koristim priliku da Vas obavjestim da je do 4 Marta moguće aplicirati u okviru ERASMUS + programa mobilnosti studenata.
Takođe, do 31.03. 2015. otvoren je poziv za mobilnost studenata preko Erasmus Mundus projekta Sunbeam čiji je naš Univerzitet član. Pored našeg Univerziteta, čanovi su naše partnerske institucije iz TEMPUS projekta, Pomorski Fakultet u Splitu i Fakultet za pomorstvo i transport kao i drugi Univerziteti iz okruženja. To znači da se zainteresirani trebaju do navedenog datuma prjaviti na poziv s potrebnom dokumentacijom.
Više o samom proektu možete dobiti na slijedećim adresama:
http://www.sunbeam.univpm.it/EN/home odnosno http://www.sunbeam.univpm.it/EN/apply-now.

Odrzana obuka Offshore Ship Handling za osam najboljih studenata Fakulteta za studijske programe Nautika i Pomorske nauke

O B A V J E Š T E NJ E

Na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru u terminu od 10. do 13. februara 2015. godine održana je obuka Offshore Ship Handling za osam najboljih studenata Fakulteta sa studijskih programa Nautika i Pomorske nauke.
Studente je prije početka obuke pozdravio dekan Fakulteta prof. dr Danilo Nikolić i tom prilikom im poželio uspjeh u savladavanju obuke uz želje za daljim uspjesima u studiranju i radu.
Obuka je u izvođenju instruktora kapetana Knut Steinar Dyrkorn-a iz Norveške održana na Offshore simulatoru u Trening Centru Fakulteta. U realizaciji obuke učestvovao je i kapetan Rajko Čavor iz Tivta.
Održavanje ove obuke je jedan od vidova realizacije zajedničkog projekta Fakulteta za pomorstvo iz Kotora i Alesund University College iz istoimenog grada iz Norveške pod nazivom Montenegro Sustainable Maritime Competence Development Initiative.
Studenti koji su uspješno pohađali i završili obuku dobiće sertifikate izdate od strane Alesund University College na kojem se ova obuka održava već duži niz godina.
Na Fakultetu za pomorstvo planiraju se nove slične aktivnosti u cilju dalje realizacije navedenog Projekta i ostvarivanju započete uspješne saradnje sa projektnim partnerom iz Norveške.

DEKANAT FAKULTETA


20150211 130732

Placanje skolarine za ljetnji semestar 2014/15. godine

Samofinansirajuci studenti na svim studijskim programima Fakulteta za pomorstvo Kotor mogu platiti skolarinu za ljetnji semestar studijske 2014/15. godine u dvije rate i to prvu ratu odmah, a drugu najkasnije do 1. aprila 2015. godine.

Molimo studente da se pridrzavaju ovog obavjestenja.

DEKANAT FAKULTETA

Nostrifikacija inostranih diploma

Strani drzavljani koji su u obavezi do 1. marta 2015. godine dostave studentskoj sluzbi Fakulteta za pomorstvo Kotor rjesenje o nostrifikaciji inostranih diploma.

Dok ne postupe po ovom obavjestenju nece im se unijeti ocjene iz zimskog semestra studijske 2014/15. godine, niti mogu dobiti potvrdu, odnsno uvjerenje o statusu studenata, polozenim ispitima i drugo.

DEKANAT FAKULTETA

Osnovi kurs na Offshore simulatoru od 10. do 13. februara 2015. godine

Naši partneri sa Aalesund University College iz Aalesunda, Norveška, će održati za 8 najboljih studenata Fakulteta za Pomorstvo osnovni kurs na Off Shore simulatoru. Kurs će se održati u periodu od 10. do 13. februara 2015. godine i biće besplatan.
Studenti koji su izabrani po studijskim programima su:

NAUTIKA KOTOR

Redni broj Prezime i ime Studijski program Prosjek studija
1. Maras Nikola Nautika KOTOR 9.88
2. Velas Goran Nautika KOTOR 9.57
3. Vukanovic Nikola Nautika KOTOR 9.25
4. Dasic Djordje Nautika KOTOR 8.95


POMORSKE NAUKE

Redni broj Prezime i ime Studijski program Prosjek studija
1. Stankovic Danilo POMORSKE NAUKE 9.52
2. Damjanovic Marjan POMORSKE NAUKE 9.38


NAUTIKA BAR

Redni broj Prezime i ime Studijski program Prosjek studija
1. Kolovic Milos Nautika BAR 9.29
2. Djurdjic Nikola Nautika BAR 8.93

 

Okupljanje je u utorak, 10. februara 2015. godine u 10:00 sati u dekanatu, gdje ce Vas dekan Fakulteta za pomorstvo Kotor Prof. dr Danilo Nikolic primiti.

U slucaju da se ispostavi da neko od studenata ne moze da prati obuku na engleskom jeziku bice zamijenjen sa drugim.

//