Razgovori za zaposlenje na Princess Cruises

Početak zimskog semestra studijske 2014/15

Za studijske programe u Kotoru:
08/09/2014

Za studijske programe u Cetinju
i Baru:
15/09/2014

Svečani prijem studenata na Cetinju i u Baru new

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15

Raspored časova

Raspored časova za zimski semestar studijske 2014/15

Upis

  Upis u II i III godinu studija FZP

Specijalističke studije

 Konkurs za upis na posdiplomske specijalističke studije za studijsku 2013/14

Projekti FZP

 Posjeta partne-
rima u Norveškoj

  Saradnja Fakulteta za pomorstvo Kotor i Pomorskog fakulteta u Alesunda

 MArED projekat

Sastanak

 Održan radni sastanak Montenegro Sustainable Maritime Comp. Devel. Init.

Prezentacija

 Održana posjeta i prezentacija Off-shore i DP simulatora

Opšte novosti na Fakultetu za pomorstvo

Ovdje možete naći informacije važne sa sve studijske programe Fakulteta za pomorstvo

Održan Kick off meeting projekta SUST-MARINA čiji je nosilac Fakultet za pomorstvo Kotor

U petak, 20. juna 2014. godine u Amfiteatru Srednje poljoprivredne škole sa početkom u 11:00 h u Baru i 21. juna u AD Marini Bar održao se Kick off meeting povodom početka projekta pod nazivom: PRIMJENA I PROMOCIJA KONCEPTA ODRŽIVOG RAZVOJA NA AD MARINA BAR (Applying and promoting the concept of sustainable development to AD Marina Bar - (SUST-MARINA)) čiji je nosilac Fakultet za pomorstvo Kotor, Univerzitet Crne Gore.

Projekat se finansira u okviru programa „Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost” - INVO, iz sredstava kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj po Odluci Ministarstva nauke o dodjeli naučnoistraživačkog granta za realizaciju projekta istraživanja i razvoja. 02. juna ove godine je potpisan Ugovor o dodjeljivanju naučnoistraživačkog granta u vrijednosti od 240.000 eura Fakultetu za pomorstvo u Kotoru koji je za realizaciju ovog projekta u trajanju od 3 godine formirao istraživački tim koji čine renomirani istraživači – profesori sa Fakulteta za pomorstvo i Univerziteta u Pireju (Grčka), članovi radnog tima AD Marine Bar, dok je domaća naučno-istraživačka partnerska institucija na projektu Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore sa svojim ekspertima.

Sastanku su prisustvovali predstavnici Fakulteta za pomorstvo, Univerziteta Crne Gore, AD Marine Bar, Univerziteta u Pireju, Agencije za zaštitu životne sredine, predstavnici HERIC kancelarije u okviru Ministarstva nauke Crne Gore, predstavnik Ministarstva saobraćaja i pomorstva, predstavnik Morskog dobra kao i ostalih institucija iz pomorske privrede, pomorskih agencija i pomorskog školstva. Sastanak je održan u skladu sa predloženom agendom.

            Rukovodilac projekta prof. dr Branislav Dragović je predstavio koncept i ciljeve projekta. Prezentacija je sadržala detaljan pregled strukture projekta, kvalitet i efektivnost plana rada, rokove realizacije pojedinih radnih paketa, njihovu implementaciju, obaveze partnerskih institucija, očekivane rezultate i održivost projekta. Takođe su data i kratka uputstva koja se odnose na obaveze vodeće institucije na projektu u odnosu na HERIC kancelariju, kao i način izvještavanja i budžet projekta.

Usvojen je detaljan Plan aktivnosti za prvu istraživačku godinu, a on se odnosi na prikupljanje i sistematizovanje podataka iz AD Marine Bar kao i kriterijuma koje mora zadovoljiti da bi se tretirala kao održiva.

Posebnu prezentaciju na Kick off meeting-u imao je prof. dr Vassilis Tselentis sa Univerziteta u Pireju u odnosu na održivi razvoj i razvoj green strategije u lukama nautičkog turizma i marinama.

Intervju koji je rukovodilac projekta prof. dr Branislav Dragović dao neposredno prije Kick off meeting-a pogledajte na link-u:

http://www.kotor.in/vijesti/item/787-fakultet-za-pomorstvo-zalaze-se-odrzivi-razvoj-domacih-marina-i-luka.html

 

 

rasaaas (2)

simpozij

markolovic ad marina u sredini

u pauzi

profesor iz grcke u pauzi pojasnjava koncept

0045

 

Attachments:
Download this file (Slajdovi za FZP.pdf)Slajdovi za FZP[Održan Kick off meeting projekta SUST-MARINA čiji je nosilac Fakultet za pomorstvo]3372 Kb

URGENCIJA - Upozorenje studentima da izmire svoje obaveze oko duga skolarine

URGENCIJA

   U realizaciji zakljucka Upravnog odbora UCG br. 07-947/1 od 10.6.2014. godine, pozivamo vas DA UPOZORITE STUDENTE DA BEZ ODLAGANJA IZMIRE SVE OBAVEZE PO OSNOVU DUGA OD SKOLARINE, U PROTIVNOM NECE MOCI DA KORISTE DODATNI - AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK st. 2013/14. godine, NITI DA IZVRSE UPIS NAREDNE GODINE 2014/15. godine.

Attachments:
Download this file (01-301-3.pdf)URGENCIJA[URGENCIJA - Upozorenje studentima da izmire svoje obaveze oko duga skolarine]214 Kb

Dan otvorenih vrata na Fakultetu za pomorstvo Kotor

O B A V J E S T E N j E

   Na Fakultetu za pomorstvo Kotor u petak, 13. juna 2014. godine sa pocetkom u 12:00 sati odrzace se Dan otvorenih vrata ciji je cilj da se buduci studenti Fakulteta za pomorstvo blagovremeno i na pravi nacin informisu o Fakultetu, o uslovima upisa i nacinu studiranja.

   Ovom prilikom, zainteresovanim maturantima se pruza prilika da razgovaraju sa nastavnicima i saradnicima, kao i studentima Fakulteta za pomorstvo Kotor, o svim vaznim pitanjima vezanim za studije. Takodje, buduci studenti ce obici zgradu Fakulteta (ucionice, amfiteatar, racunarske sale, ucionice sa simulatorima, itd.).

   Dan otvorenih vrata je dobra prilika da se buduci studenti Fakulteta za pomorstvo Kotor uvjere da je njihova odluka o upisu ovog Fakulteta ispravna, kao i da oni, koji to jos nijesu uradili, odluce da upisu Fakulteta za pomorstvo Kotor.

DEKANAT FAKULTETA

Održan Dan otvorenih vrata na Fakultetu za pomorstvo Kotor

O B A V J E S T E N j E

   Na fakultetu je održan Dan otvorenih vrata, namijenjen zainteresovanim maturantima, budućim studentima Fakulteta za pomorstvo u Kotoru.
   Budući studenti su imali priliku da vide prezentaciju Fakulteta, dobiju neophodne informacije o uslovima upisa i studija i postave pitanja profesorima, saradnicima i dosadašnjim studentima. U okviru Dana otvorenih vrata, bio je i obilazak zgrade Fakulteta za pomorstvo Kotor, računarskog centra, brodomašinskog UNITEST i TRANSAS simulatora i nautičkog TRANSAS simulatora, gdje je budućim studentima održana i prezentacija.
   Fakultet za pomorstvo će i u budućnosti pružati adekvatne informacije svojim budućim studentima putem web site-a i facebook profila.

open day_image-1

open day_image-2

open day_image-3

open day_image-4

open day_image-5

Odobren dodatni avgustovski ispitni rok

Na osnovu člana 18 stav 1 tačka 18, a u vezi sa članom 64 Statuta Univerziteta Crne Gore i članom 35 stav 4 Pravila studiranja na osnovnim studijama, Senat Univerziteta Crne Gore, odlučujući o zahtjevu Studentskog parlamenta br. 01-89 od 06.05.2014. godine, na sjednici održanoj 29.05.2014. godine, donio je

O D L U K U

1. ODOBRAVA SE DODATNI ISPITNI ROK u kome studenti mogu polagati najviše tri predmeta, od prijavljenih predmeta na početku 2013/14. godine, ili ukoliko su ostala najviše tri nepoložena, a prijavljena predmeta do završetka studija.

2. Dodatni ispitni rok će se organizovati u terminu od 20. do 29. avgusta 2014. godine.

     Prijavljivanje ispita vrši se u terminu od 04. do 11. jula 2014. godine.

3. Verifikacija ocjena za akademsku 2013/14. godinu izvršiće se najkasnije nedjelju dana prije početka studijske 2014/15. godine.

4. Visina naknade za ponovno polaganje ispita u dodatnom ispitnom roku utvrđena je odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore.

5. Za realizaciju ove odluke zadužuju se organizacione jedinice i samostalni studijski programi koji će po ovom pitanju blagovremeno održati sjednice Vijeća.

     Vijeće određuje predmete koje student ne može polagati po ovoj odluci.

     Preporučuje se organizacionim jedinicama i samostalnim studijskim programima da što racionalnije organizuju dodatni ispitni rok.

Broj: 08-734/1

Podgorica, 29.05.2014. godine

SENAT UNIVERZITETA CRNE GORE

Predsjednik

Prof. dr Predrag Miranovic

Attachments:
Download this file (avgustovski rok0001.pdf)Avgustovski ispitni rok[Odobren dodatni avgustovski ispitni rok od 20. do 29. avgusta 2014.]414 Kb
//