Studenti FZP na š/b Jadran

UPIS

Upis studenata za II i III godinu i obnova za studente koji ne polazu avgustovski dodatni ispitni rok

POCETAK NASTAVE

Pocetak nastave 21. septembra 2015. godine


Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15 godinu

Akademski kalendar za studijsku 2015/16 godinu

Avgustovski ispitni rok

Raspored dodatnog avgustovskog ispitnog roka za studijsku 2014/15. godinu

Avgustovski popravni ispitni rok za studijsku 2014/15. godinu

Odobren dodatni popravni avgustovski ispitni rok

Visina naknade za dodatni popravni avgustovski ispitni rok

Princess Cruises

Princess Cruises i potražnja kadrova

Novosti na studijskom programu Nautika Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor dati su u prilogu.

Attachments:
Download this file (PREDLOG OCJENA NA- IT u pomorstvu- KOTOR-konacno.pdf)Popravni zavrsni ispit[Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor]100 Kb

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Plovidbenog prava na Nautici Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Plovidbenog prava na Nautici Kotor dati su u prilogu ispod.

Attachments:
Download this file (N KO Plovid.pr.pdf)Popravni zavrsni ispit[Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Plovidbenog prava na Nautici Kotor]141 Kb

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor dati su u prilogu.

Attachments:
Download this file (BRODSKI MAE INSKI KOMPLEKS - KOTOR.pdf)Popravni zavrsni ispit[Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor]120 Kb

Rezultati zavrsnog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor

Rezultati zavrsnog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor dati su u prilogu ispod.

Attachments:
Download this file (PREDLOG OCJENA IT u pomorstvu- NA-KOTOR.pdf)Zavrsni ispit[Rezultati zavrsnog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor]99 Kb

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Nautici Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Nautici Kotor dati su u prilogu.

Attachments:
Download this file (ekonomika brodarstva nautika kotor.pdf)Popravni zavrsni ispit[Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Nautici Kotor]1459 Kb
//