Upis 2014/15

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15

 Avgustovski rok

Raspored popravnih avgustovskih ispita za studijsku 2013/14novo

Upis

  Upis u II i III godinu studija FZP

Prepis

  Prepis sa jednog na drugi studijski program FZP i sa srodnih fakulteta

Saradnja

  Saradnja Fakulteta za pomorstvo Kotor i Pomorskog fakulteta u Alesunda

  MArED projekat

Novosti na studijskom programu Nautika Kotor

Rezultati popravnog avgustovskog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor

Rezultati popravnog avgustovskog ispita  iz predmeta Informacione tehnologije u pomorstvu  na studijskom programu Nautika Kotor  dati su u prilogu ispod.

Attachments:
Download this file (avgust E NA_ITUP_2013-14.pdf)Popravni avgustovski ispit[Rezultati popravnog avgustovskog ispita iz Informacionih tehnologija u pomorstvu na Nautici Kotor]108 Kb

Rezultati iz Matematike u avgustovskom roku na Nautici Kotor

Rezultate pismenog dijela avgustovskog roka iz predmata Matematika na studijskom programu Nautika Kotor, kao i novu evidenciju bodova iz istog predmeta možete preuzeti sa donjih linkova.

Usmeni dio ispita u avgustovskom roku iz predmeta Matematika biće održan u ponedjeljak, 25. avgusta 2014. godine u 10:00 sati.

Attachments:
Download this file (nak_rez_avg.pdf)REZ Mat Avg[Rezultati iz Matematike u avgustovskom roku 2013/14 na Nautici Kotor]41 Kb
Download this file (na_ko_eb_matematika_avg.pdf)EB Mat[Evidencija osvojenih bodova za studente koji su u avgustovskom roku polagali Matematiku na Nautici Kotor]44 Kb

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Pomorske medicine na Nautici Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita  iz predmeta Pomorska medicina  na studijskom programu Nautika Kotor  dati su u prilogu ispod.

Attachments:
Download this file (NA - zavrsni test - konacna ispravka.pdf)Popravni zavrsni ispit[Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Pomorske medicine na Nautici Kotor]195 Kb

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Nautici Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita  iz predmeta Ekonomika brodarstva  na studijskom programu Nautika Kotor  dati su u prilogu ispod.

Attachments:
Download this file (skenirano E_Ekonomika_NaKO.pdf)Popravni zavrsni ispit[Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Ekonomike brodarstva na Nautici Kotor]2553 Kb

Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor

Rezultati popravnog zavrsnog ispita  iz predmeta Brodski masinski kompleks  na studijskom programu Nautika Kotor  dati su u prilogu ispod.

Attachments:
Download this file (REZULTATI ZA TABLU.pdf)Popravni zavrsni ispit[Rezultati popravnog zavrsnog ispita iz Brodskog masinskog kompleksa na Nautici Kotor ]151 Kb
//