Razgovori za zaposlenje na Princess Cruises

Početak zimskog semestra studijske 2014/15

Za studijske programe u Kotoru:
08/09/2014

Za studijske programe u Cetinju
i Baru:
15/09/2014

Svečani prijem studenata na Cetinju i u Baru new

Akademski kalendar

Akademski kalendar za studijsku 2014/15

Raspored časova

Raspored časova za zimski semestar studijske 2014/15

Upis

  Upis u II i III godinu studija FZP

Specijalističke studije

 Konkurs za upis na posdiplomske specijalističke studije za studijsku 2013/14

Projekti FZP

 Posjeta partne-
rima u Norveškoj

  Saradnja Fakulteta za pomorstvo Kotor i Pomorskog fakulteta u Alesunda

 MArED projekat

Novosti na studijskim programima koji se organizuju po programima do akademske 2011/12

Kolokvijum I iz Sigurnosti na moru, traganje i spašavanje na Nautici Kotor

Kolokvijum I  iz predmeta Sigurnost na moru, traganje i spašavanje  na studijskom programu Nautika Kotor  po starom studijskom planu i programu, biće održan u petak, 8. marta 2013. godine sa početkom u 10:00 sati u sali N3 (u prizemlju Fakulteta za pomorstvo Kotor).

//