Studenti FZP na š/b Jadran

RASPORED ČASOVA

Akademski kalendar za studijsku 2015/16 godinu

Raspored časova za studijsku 2015/16 godinu

Mobilnost studenata

Seminar "Kako se ukrcati na brod" u utorak, 10. novembra 2015. godine

PRAVILA STUDIRANJA

Pravila studiranja 
na osnovnim studijama
    Univerziteta Crne Gore

Opšte novosti na Fakultetu za pomorstvo

Studenti Nautike Kotor i Pomorskih nauka 2011/12

Obavještavamo studente  studijskih programa Nautika Kotor  i Pomorske nauke  da dođu u studentsku službu u periodu od 9:00 do 12:00 sati i potpišu ugovor o studiranju. Ovo obavještenje se odnosi na studente koji su se upisali studijske 2011/12. godine.

//