XII nedjelja nastave
21.04.2014 - 25.04.2014

Važni datumi za upis na postiplomske specijalističke studije za studijsku 2013/14

1. Konkurs: 5. septembar 2013.
2. Predaja dokumenata: 6. septembar 2013.
3. Upis: zaključno sa 10. septembrom 2013.

Upis na osnovne studije

Na ovoj strani nalaze se sve informacije vezane za upis studenata, svih studijskih programa, prve godine osnovnih studija Fakulteta za pomorstvo Kotor (Kotor, Cetinje i Bar). Molimo sve kandidate da prate objavljene informacije! Pitanja u vezi upisa možete postaviti putem komentara na članke objavljene u ovom dijelu sajta, ili direktno preko objavljenih telefona.

Prepis za studijsku 2013/14. godinu

Prepis za studijsku 2013/14. godinu obaviće se u utorak, 10. septembra 2013. godine u studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo Kotor. Za prepis je potrebno:

1. Novi indeks i dvije slike

2. Dva prijavna lista (šv 20) - iz knjižare

3. Uplata od 20 eura za biblioteku na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor 510-227-38

4. Uplata od 4 eura na žiro račun SVFZP 520-2464-55 svrha uplate - za studentski samodroprinos

5. Za samofinansirajuće 250 eura na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor 510-227-38

:

 

Upis u II i III godinu studija za studijsku 2013/14 godinu

Upis u II i III godinu studija za studijsku 2013/14 godinu biće obavljen u periodu od petka, 6. septembra do četvrtka, 12. septembra 2013. godine (radnim danima).

Za upis je potrebno:

1. Indeks

2. Dva prijavna lista (šv 20) - iz knjižare

3. Uplata od 20 eura za biblioteku na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor 510-227-38

4. Uplata od 4 eura na žiro račun SVFZP 520-2464-55 svrha uplate - za studentski samodroprinos

5. Za samofinansirajuće 250 eura na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor 510-227-38

Upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2013/14 godinu - III upisni rok

Što je potrebno za upis?

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo na upis na neki od studijskih programa na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, da su prilikom upisa dužni dostaviti:

 1. Indeks i dvije fotografije (popuniti indeks svojim ličnim podacima i podacima o Fakultetu);
 2. Dva popunjena prijavna lista (ŠV 20, kupuju se u knjižari ili kopirnici, obavezno popuniti, tačno i čitko);
 3. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćena školarina u iznosu od 250 € za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući), na žiro račun Fakulteta: 510- 227-38;
 4. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 20 € na ime korišćenja Biblioteke na žiro račun Fakulteta: 510- 227-38;
 5. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 6 € na ime studentskog samodoprinosa na žiro račun Studentskog Vijeća Fakulteta: 520- 2464-55;
 6. Ljekarsko uvjerenje za pomorce, za studente studijskih programa Pomorske nauke, Nautika i Brodomašinstvo, za upis na Fakultet, iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica ili Herceg Novi.

Kada i gdje se vrši upis?

Upis će se obavljat u ponedjeljak i utorak, 2. i 3. septembra 2013. godine i to:

 • u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u Studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo Kotor, za studijske programe u Kotoru;
 • u vremenu od 10:00 do 13:00 sati u Baru, Vatrogasni dom, Makedonska broj 6, za studijske programe u Baru;
 • u vremenu od 10:00 do 14:00 časova u Cetinju, zgrada Crvenog Krsta.

NAPOMENA: Tehničkom greškom je bilo objavljeno da je upis u utorak i srijedu 3. i 4. septembra 2013. godine! Ispravan datum je 2. i 3. septembar 2013. godine, kao što je sada navedeno u saopštenju. 

Rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2013/14 godinu - III upisni rok

Rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2013/14 godinu - III upisni rok, možete po studijskim programima Fakulteta za pomorstvo Kotor preuzeti sa donjih linkova.

Kandidat, koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis Univerziteta Crne Gore u roku od 24 sata od objavljivanja (do petka, 30. avgusta 2013. godine do 16:00 sati) rang liste.

NAPOMENA1: Rezultati dopunskog testa se vide iz rang listi.

NAPOMENA2: Termin upisa biće objavljen u petak, 30. avgusta 2013. godine.

Attachments:
Download this file (bmbr_dom.pdf)BMBR dom[Rang lista: Bar | Brodomašinstvo | domaći studenti]95 Kb
Download this file (bmbr_str.pdf)BMBR str[Rang lista: Bar | Brodomašinstvo | strani studenti]90 Kb
Download this file (bmko_str.pdf)BMKO str[Rang lista: Kotor | Brodomašinstvo | strani studenti]92 Kb
Download this file (bmk_dom.pdf)BMKO dom[Rang lista: Kotor | Brodomašinstvo | domaći studenti]93 Kb
Download this file (mnct_dom.pdf)MNCT dom[Rang lista: Cetinje | Menadžment u pomorstvu | domaći studenti]98 Kb
Download this file (mnct_str.pdf)MNCT str[Rang lista: Cetinje | Menadžment u pomorstvu | strani studenti]89 Kb
Download this file (mnko_dom.pdf)MNKO dom[Rang lista: Kotor | Menadžment u pomorstvu | domaći studenti]98 Kb
Download this file (mnko_str.pdf)MNKO str[Rang lista: Kotor | Menadžment u pomorstvu | strani studenti]89 Kb
Download this file (nab_dom.pdf)NABR dom[Rang lista: Bar | Nautika | domaći studenti]92 Kb
Download this file (nak_dom.pdf)NAKO dom[Rang lista: Kotor | Nautika | domaći studenti]93 Kb
Download this file (nak_str.pdf)NAKO str[Rang lista: Kotor | Nautika | strani studenti]88 Kb
Download this file (pn_dom.pdf)PN dom[Rang lista: Kotor | Pomorske nauke | domaći studenti]93 Kb
Download this file (pn_str.pdf)PN str[Rang lista: Kotor | Pomorske nauke | strani studenti]92 Kb

Spisak kandidata koji mogu polagati dodatne testove u III upisnom roku

Kandidati, koji mogu polagati dodatne testove, za upis na prvu godinu studija, III upisni rok dati su po studijskim programima u donjim listama.

Nautika:

 1. Petar Milović
 2. Marija Maslač
 3. Blagoje Manojlović
 4. Zoran Zečević
 5. Ignjat Jevtić

Brodomašinstvo:

 1. Alesandar Makhov
 2. Davor Kotorac
 3. Marko Milošević
 4. Todor Luković

Pomorske nauke:

 1. Blagoje Delibašić
 2. Stefan Vujić 

 

Polaganje dodatnih testova biće organizovano u utorak, 27. avgusta 2013. godine od 9:00 sati za sve studijske programe na Fakultetu za pomorstvo Kotor. Dodatni testovi nijesu obavezni!

Ko želi da polaže neka obavezno pročita članak o dopunskim testovima!

//