page01

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, III upisni rok, za studijsku 2014/15

1. Konkurs: 22. avgust
2. Prijave: 25. avgust
3. Dodatni testovi: 27. avgust
4. Rang liste: 29. avgust
5. Upis: od 1. do 5. septembra

Upis na osnovne studije

Na ovoj strani nalaze se sve informacije vezane za upis studenata, svih studijskih programa, prve godine osnovnih studija Fakulteta za pomorstvo Kotor (Kotor, Cetinje i Bar). Molimo sve kandidate da prate objavljene informacije! Pitanja u vezi upisa možete postaviti putem komentara na članke objavljene u ovom dijelu sajta, ili direktno preko objavljenih telefona.

Upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15 godinu - III upisni rok

Što je potrebno za upis?

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo na upis na neki od studijskih programa na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, da su prilikom upisa dužni dostaviti:

 1. Indeks i dvije fotografije (popuniti indeks svojim ličnim podacima i podacima o Fakultetu);
 2. Dva popunjena prijavna lista (ŠV 20, kupuju se u knjižari ili kopirnici, obavezno popuniti, tačno i čitko);
 3. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćena školarina u iznosu od 250 € za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući), na žiro račun Fakulteta: 510- 227-38;
 4. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 20 € na ime korišćenja Biblioteke na žiro račun Fakulteta: 510- 227-38;
 5. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 6 € na ime studentskog samodoprinosa na žiro račun Studentskog Vijeća Fakulteta: 520- 2464-55;
 6. Ljekarsko uvjerenje za pomorce, za studente studijskih programa Pomorske nauke, Nautika i Brodomašinstvo, za upis na Fakultet, iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica ili Herceg Novi.

Kada i gdje se vrši upis?

Upis će se obavljati po sljedećem rasporedu:

 • Kotor: Fakultet za pomorstvo Kotor, za sve studijske programe u Kotoru od ponedjeljka, 1. septembra do petka, 5. septembra 2014. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u Studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo Kotor.
 • Bar: Vatrogasni dom (Makedonska 6), za sve studijske programe u Baru, srijeda, 3. septembar 2014. godine, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.
 • Cetinje: Crveni krst, srijeda, 3. septembra 2014. godine, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15 godinu - III upisni rok

Rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15 godinu - III upisni rok, možete po studijskim programima Fakulteta za pomorstvo Kotor preuzeti sa donjih linkova.

Kandidat, koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis Univerziteta Crne Gore u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Detaljnije o upisu pogledajte u članku: Upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15 - III upisni rok.

Attachments:
Download this file (rl_bmb_dom.pdf)RL BMB dom[Rang lista: Brodomašinstvo Bar, domaći studenti]93 Kb
Download this file (rl_bmb_str.pdf)RL BMB str[Rang lista: Brodomašinstvo Bar, strani studenti]88 Kb
Download this file (rl_bmk_dom.pdf)RL BMK dom[Rang lista: Brodomašinstvo Kotor, domaći studenti]95 Kb
Download this file (rl_bmk_str.pdf)RL BMK str[Rang lista: Brodomašinstvo Kotor, strani studenti]79 Kb
Download this file (rl_mnc_dom.pdf)RL MNC dom[Rang lista: Menadžment u pomorstvu Cetinje, domaći studenti]94 Kb
Download this file (rl_mnc_str.pdf)RL MNC str[Rang lista: Menadžment u pomorstvu Kotor, strani studenti]89 Kb
Download this file (rl_nab_dom.pdf)RL NAB dom[Rang lista: Nautika Bar, domaći studenti]100 Kb
Download this file (rl_nab_str.pdf)RL NAB str[Rang lista: Nautika Bar, strani studenti]79 Kb
Download this file (rl_nak_dom.pdf)RL NAK dom[Rang lista: Nautika Kotor, domaći studenti]92 Kb
Download this file (rl_nak_str.pdf)RL NAK str[Rang lista: Nautika Kotor, strani studenti]93 Kb

Dodatni testovi za III upisni rok

Ko polaže dodatne testve?

Kandidati koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, mogu polagati testove iz dva predmeta bitna za savladavanje studijskog programa i na taj način ostvariti odgovarajući broj bodova. Izlazak na dodatne testove nije obavezan. Predmeti bitni za savladavanje svih studijskih programa, u navedenom smislu, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru su Matematika i Engleski jezik.

Gdje i kada se polažu dodatni testovi?

Dodatni testovi polažu se na Fakultetu za pomorstvo Kotor, u srijedu, 27. avgusta 2014. godine, po sljedećem rasporedu:

 1. Engleski jezik, 9:00-10:30;
 2. Matematika,11:00-12:30.

Što je potrebno za polaganje dodatnih testova?

 1. Uplatiti iznos od 15.00€ na ime polaganja dva testa iz Matematike i Engleskog jezika. Navedeni iznos uplatiti na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor: 510-227-38, svrha uplate: "Naknada za polaganje dodatnih testova".
 2. Na polaganju dopunskih testova ponijeti ličnu kartu, radi uvida, i uplaticu, koja se predaje, kao dokaz o uplati nadoknade za polaganja dopunkih testova.

Upis u II i III godinu studija za studijsku 2014/15

Upis u II i III godinu studija, na svim studijskim programima, Fakulteta za pomorstvo Kotor za studijsku 2014/15 biće održan u peridu od 4. do 10. septembra 2014. godine.

Za upis u II i III godinu studija potrebno je dostavit:

 1. Indeks (već postojeći).
 2. Dva prijavna lista (ŠV-20 obrazac).
 3. Uplata na žiro račun SVZP: 520-2464-55, svrha uplate: "Studentski samodoprinos", na iznos od 4.00 EUR.
 4. Uplata na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor: 510-227-38, svrha uplate: "Za biblioteku", na iznos od 20.00 EUR.
 5. Za samofinansirajuće studente uplata na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor: 510-227-38, svrha uplate: "Školarina za zimski semestar 2014/15", na iznos od 250.00 EUR.

Predaja dokumenata na Konkurs - III upisni rok

Prijave na Konkurs za upis na I godinu osnovih studija, III upisni rok, podnijeti shodno upustvima iz ovog članka. Molimo sve kandidate da pažljivo pročitaju ovaj članak

I - Kada se podnose prijave?

Prijave na Konkurs podnose se u ponedjeljak, 25. avgusta 2014. godine od 9:00 do 15:00 sati i samo u Kotoru, za sve studijske programe, u utorak, 26. avgusta 2014. godine od 9:00 do 15:00 sati.

II - Gdje se podnose prijave?

Prijave se podnose u zavisnosti od mjesta studiranja:
     Kotor: Fakultet za pomorstvo Kotor, Dobrota 36, Kotor, tel: +38232303188, +38267619111;
     Cetinje: Zgrada Crvenog krsta, Cetinje, tel: +38267816841;
     Bar: Vatrogasni dom, Makedonska br.6, Bar, tel: +38267263037.

III - Ko se može prijaviti?

Kandidati koji su završili sljedeće srednje škole mogu se prijaviti na odgovarajuće studijske programe Fakulteta za pomorstvo Kotor:

 1. Pomorske nauke: gimnazija, pomorska, elektrotehnička, mašinska, saobraćajna, građevinska, geodetska, poljoprivredna, turistička, ugostiteljska, trgovinska i ekonomska škola.
 2. Menadžment u pomorstvu: gimnazija, ekonomska, turistička, ugostiteljska, trgovinska, saobraćajna, pomorska, brodarska, elektrotehnička, mašinska, gradjevinska, geodetska i poljoprivredna škola.
 3. Nautika: gimnazija, pomorska, mašinska, saobraćajna i brodarska škola.
 4. Brodomašinstvo: gimnazija, pomorska, saobraćajna, brodarska, mašinska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), gradjevinska i geodetska škola.

IV - Što se podnosi u prijavi?

Kandidat prilaže sljedeće dokumente:

 1. Prijavu - Elektronski oblik možete preuzeti sa donjih linkova. Vodite računa da preuzmete odgovarajući studijski program i mjesto studiranja!
 2. Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu ostručnom obrazovanju.
 3. Originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja. Strani državljani su dužni pokrenuti postupak o nostrifikaciji diploma.
 4. Biometrijsku lična kartu i njenu fotokopiju ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.
 5. Ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.
 6. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik).
 7. Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.

V - Pravila upisa

Sve ostale detalje o upisu možete naći u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji možete preuzeti sa donjeg linka.

Pitanja i nedoumice u vezi upisa možete ostaviti u vidu komentara na ovaj članak!

Attachments:
Download this file (01 Prijava za upis NA-BR.pdf)NAB[Prijava za Nautiku Bar]138 Kb
Download this file (02 Prijava za upis BM-BR.pdf)BMB[Prijava za Brodomašinstvo Bar]138 Kb
Download this file (03 Prijava za upis NA-KO.pdf)NAK[Prijava za Nautiku Kotor]138 Kb
Download this file (04 Prijava za upis BM-KO.pdf)BMK[Prijava za Brodomašinstvo Kotor]137 Kb
Download this file (06 Prijava za upis MN-KO.pdf)MNK[Prijava za Menadžment u pomorstvu Kotor]138 Kb
Download this file (07 Prijava za upis MN-CT.pdf)MNC[Prijava za Menadžment u pomorstvu Cetinje]139 Kb
Download this file (Pravilnik o upisu na UCG.pdf)Pravilnik[Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore]260 Kb
//