Upis 2014/15

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2014/15

1. Konkurs: 9. jula
2. Prijave: 10. jula
3. Testovi i rang liste: 11. jula
4. Upis: 12. jula

Upis na osnovne studije

Na ovoj strani nalaze se sve informacije vezane za upis studenata, svih studijskih programa, prve godine osnovnih studija Fakulteta za pomorstvo Kotor (Kotor, Cetinje i Bar). Molimo sve kandidate da prate objavljene informacije! Pitanja u vezi upisa možete postaviti putem komentara na članke objavljene u ovom dijelu sajta, ili direktno preko objavljenih telefona.

Rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15 godinu - II upisni rok

Rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15 godinu - II upisni rok, možete po studijskim programima Fakulteta za pomorstvo Kotor preuzeti sa donjih linkova.

Kandidat, koji smatra da postupak rangiranja nije pravilno sproveden ima pravo prigovora Centralnoj komisiji za upis Univerziteta Crne Gore u roku od 24 sata od objavljivanja rang liste.

Detaljnije o upisu progitajte u članku: Upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15.

Attachments:
Download this file (rl_bm_br_dom.pdf)RL BMB dom[Rang lista: Brodomašinstvo Bar, domaći studenti]93 Kb
Download this file (rl_bm_br_str.pdf)RL BMB str[Rang lista: Brodomašinstvo Bar, strani studenti]87 Kb
Download this file (rl_bm_ko_dom.pdf)RL BMK dom[Rang lista: Brodomašinstvo Kotor, domaći studenti]91 Kb
Download this file (rl_bm_ko_str.pdf)RL BMK str[Rang lista: Brodomašinstvo Kotor, strani studenti]78 Kb
Download this file (rl_mn_ct_dom.pdf)RL MNC dom[Rang lista: Menadžment u pomorstvu Cetinje, domaći studenti]94 Kb
Download this file (rl_mn_ko_str.pdf)RL MNK str[Rang lista: Menadžment u pomorstvu Kotor, strani studenti]78 Kb
Download this file (rl_na_br_dom.pdf)RL NAB dom[Rang lista: Nautika Bar, domaći studenti]95 Kb
Download this file (rl_na_br_str.pdf)RL NAB str[Rang lista: Nautika Bar, strani studenti]89 Kb
Download this file (rl_na_ko_dom.pdf)RL NAK dom[Rang lista: Nautika Kotor, domaći studenti]92 Kb
Download this file (rl_na_ko_str.pdf)RL NAK str[Rang lista: Nautika Kotor, strani studenti]90 Kb

Upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2014/15 godinu - II upisni rok

Što je potrebno za upis?

Obavještavaju se kandidati koji su stekli pravo na upis na neki od studijskih programa na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru, da su prilikom upisa dužni dostaviti:

 1. Indeks i dvije fotografije (popuniti indeks svojim ličnim podacima i podacima o Fakultetu);
 2. Dva popunjena prijavna lista (ŠV 20, kupuju se u knjižari ili kopirnici, obavezno popuniti, tačno i čitko);
 3. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćena školarina u iznosu od 250 € za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući), na žiro račun Fakulteta: 510- 227-38;
 4. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 20 € na ime korišćenja Biblioteke na žiro račun Fakulteta: 510- 227-38;
 5. Uplatnicu kao dokaz da je uplaćen iznos od 6 € na ime studentskog samodoprinosa na žiro račun Studentskog Vijeća Fakulteta: 520- 2464-55;
 6. Ljekarsko uvjerenje za pomorce, za studente studijskih programa Pomorske nauke, Nautika i Brodomašinstvo, za upis na Fakultet, iz Doma zdravlja Kotor, Bar, Podgorica ili Herceg Novi.

Kada i gdje se vrši upis?

Upis će se obavljati po sljedećem rasporedu:

 • Kotor: Fakultet za pomorstvo Kotor, za sve studijske programe u Kotoru petak, 11. jula i subota, 12. jula 2014. godine u vremenu od 9:00 do 14:00 sati u Studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo Kotor.
 • Bar: Vatrogasni dom (Makedonska 6), za sve studijske programe u Baru, subota, 12. jula 2014. godine, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.
 • Cetinje: Crveni krst, subota, 12. jula 2014. godine, u vremenu od 9:00 do 12:00 sati.

Dodatni testovi za II upisni rok

Ko polaže dodatne testve?

Kandidati koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, mogu polagati testove iz dva predmeta bitna za savladavanje studijskog programa i na taj način ostvariti odgovarajući broj bodova. Izlazak na dodatne testove nije obavezan. Predmeti bitni za savladavanje svih studijskih programa, u navedenom smislu, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru su Matematika i Engleski jezik.

Gdje i kada se polažu dodatni testovi?

Dodatni testovi polažu se na Fakultetu za pomorstvo Kotor, u petak, 11. jula 2014. godine, po sljedećem rasporedu:

 1. Matematika, 9:00-10:30;
 2. Engleski jezik,11:00-12:30.

Što je potrebno za polaganje dodatnih testova?

 1. Uplatiti iznos od 15.00€ na ime polaganja dva testa iz Matematike i Engleskog jezika. Navedeni iznos uplatiti na žiro račun Fakulteta za pomorstvo Kotor: 510-227-38, svrha uplate: "Naknada za polaganje dodatnih testova".
 2. Na polaganju dopunskih testova ponijeti ličnu kartu, radi uvida, i uplaticu, koja se predaje, kao dokaz o uplati nadoknade za polaganja dopunkih testova.

Napomena 1:

Za sve studijske programe u II upisnom roku, rezultati dodatnih testova ne bi uticali na upis kandidata, budući da se prijavilo manje kandidata u odnosu na broj mjesta raspisanih Konkursom za upis u II roku. Zbog toga prijavljeni kandidati nemaju potrebu da polažu dodatne testove.

Napomena 2:

Dokumente za upis biće moguće predati u Studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo Kotor, već sjutra, u petak, 11. jula 2014. godine, kao i subotu, 12. jula 2014. godine, kako je predviđeno Konkursom za upis u II upisnom roku.

Predaja dokumenata na Konkurs - II upisni rok

Prijave na Konkurs za upis na I godinu osnovih studija, II upisni rok, podnijeti shodno upustvima iz ovog članka. Molimo sve kandidate da pažljivo pročitaju ovaj članak

I - Kada se podnose prijave?

Prijave na Konkurs podnose se u četvrtak, 10. jula 2014. godine od 9:00 do 15:00 sati.

II - Gdje se podnose prijave?

Prijave se podnose u zavisnosti od mjesta studiranja:
     Kotor: Fakultet za pomorstvo Kotor, Dobrota 36, Kotor, tel: +38232303188, +38267619111;
     Cetinje: Zgrada Crvenog krsta, Cetinje, tel: +38267816841;
     Bar: Vatrogasni dom, Makedonska br.6, Bar, tel: +38267263037.

III - Ko se može prijaviti?

Kandidati koji su završili sljedeće srednje škole mogu se prijaviti na odgovarajuće studijske programe Fakulteta za pomorstvo Kotor:

 1. Pomorske nauke: gimnazija, pomorska, elektrotehnička, mašinska, saobraćajna, građevinska, geodetska, poljoprivredna, turistička, ugostiteljska, trgovinska i ekonomska škola.
 2. Menadžment u pomorstvu: gimnazija, ekonomska, turistička, ugostiteljska, trgovinska, saobraćajna, pomorska, brodarska, elektrotehnička, mašinska, gradjevinska, geodetska i poljoprivredna škola.
 3. Nautika: gimnazija, pomorska, mašinska, saobraćajna i brodarska škola.
 4. Brodomašinstvo: gimnazija, pomorska, saobraćajna, brodarska, mašinska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), gradjevinska i geodetska škola.

IV - Što se podnosi u prijavi?

Kandidat prilaže sljedeće dokumente:

 1. Prijavu - Elektronski oblik možete preuzeti sa donjih linkova. Vodite računa da preuzmete odgovarajući studijski program i mjesto studiranja!
 2. Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu ostručnom obrazovanju.
 3. Originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja. Strani državljani su dužni pokrenuti postupak o nostrifikaciji diploma.
 4. Biometrijsku lična kartu i njenu fotokopiju ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.
 5. Ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.
 6. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik).
 7. Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.

V - Pravila upisa

Sve ostale detalje o upisu možete naći u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji možete preuzeti sa donjeg linka.

Pitanja i nedoumice u vezi upisa možete ostaviti u vidu komentara na ovaj članak!

Attachments:
Download this file (01 Prijava za upis NA-BR.pdf)NAB[Prijava za Nautiku Bar]138 Kb
Download this file (02 Prijava za upis BM-BR.pdf)BMB[Prijava za Brodomašinstvo Bar]138 Kb
Download this file (03 Prijava za upis NA-KO.pdf)NAK[Prijava za Nautiku Kotor]138 Kb
Download this file (04 Prijava za upis BM-KO.pdf)BMK[Prijava za Brodomašinstvo Kotor]137 Kb
Download this file (06 Prijava za upis MN-KO.pdf)MNK[Prijava za Menadžment u pomorstvu Kotor]138 Kb
Download this file (07 Prijava za upis MN-CT.pdf)MNC[Prijava za Menadžment u pomorstvu Cetinje]139 Kb
Download this file (Pravilnik o upisu na UCG.pdf)Pravilnik[Pravilnik o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore]260 Kb

Konkurs za upis u I godinu osnovnih studija 2014/15 - II upisni rok

Univerzitet Crne Gore
Raspisuje Konkurs za upis u prvu godinu osnovnih studija
za studijsku 2014/15 godinu - II upisni rok

Fakultet za pomorstvo Kotor

Studijski programi, tip i broj mjesta raspisanih Konkursom

Sjedište/ 
Studijski program
Predlog  
budžet
Samofina-  
nsiranje
Strani
državljani
1. Kotor
    Menadžment u pomorstvu   0 0 5
    Pomorske nauke - - -
    Nautika 0 10 15
    Brodomašinstvo 0 37 0
    Pomorska elektronika (III diferencijalna godina) 0 20 5
2. Cetinje
    Menadžment u pomorstvu 0 44 10
3. Bar
    Nautika 0 10 10
    Brodomašinstvo 0 24 9


Napomene:

 1. Prijave na Konkurs podnose se u četvrtak, 10. jula 2014. godine.
 2. Uz prijavu za upis kandidati podnose sljedeća dokumenta: originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja, biometrijsku ličnu kartu ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu, ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori. Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o
  stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.
 3. Testovi iz dva predmeta od značaja za savladavanje izabranog studijskog programa za kandidate koji nisu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno polažu se u petak, 11. jula 2014.
 4. Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa subotu, 12. julom 2014. godine. Upis studenata na Univerzitet Crne Gore bliže je uređen Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u I godinu studija. Pravilnik je objavljen na web site-u Univerziteta Crne Gore: www.ucg.ac.me.
 5. Visina školarine za studente koji sami snose troškove školovanja i strane studente utvrđena je posebnom Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore. Strani državljanin ima status studenta koji plaća školarinu.
//