Studenti FZP na š/b Jadran

Važni datumi za upis u I godinu osnovnih studija, II upisni rok, za studijsku 2015/16

1. Prijave: 6. jul
2. Dodatni testovi: 7. jul
3. Upis: do 9. jul

Upis na osnovne studije

Na ovoj strani nalaze se sve informacije vezane za upis studenata, svih studijskih programa, prve godine osnovnih studija Fakulteta za pomorstvo Kotor (Kotor, Cetinje i Bar). Molimo sve kandidate da prate objavljene informacije! Pitanja u vezi upisa možete postaviti putem komentara na članke objavljene u ovom dijelu sajta, ili direktno preko objavljenih telefona.

Upis u II i III godinu i obnove - za studente koji ne polazu avgustovski dodatni ispitni rok

Upis u II i III godinu i obnove

Studenti koji NE POLAŽU ISPITE u avgustovskom roku 2015. godine, mogu izvršiti upis naredne studijske godine (u studentskoj službi Fakulteta za pomorstvo u Kotoru) ili izvršiti obnovu iste po slijedećem rasporedu:

Nautika Kotor i Menadžment u pomorstvu Kotor – ponedjeljak, 31. avgusta 2015. i utorak, 01. septembra 2015. u terminu od 9:00-13:00.
Pomorske nauke i Menadžment u pomorstvu Cetinje – srijeda, 02. septembra 2015. i četvrtak, 03. septembra 2015. u terminu od 9:00-13:00.
Nautika Bar i Brodomašinstvo Bar – petak, 04. septembra 2015. u terminu od 9:00-13:00.
Brodomašinstvo Kotor – ponedjeljak, 07. septembra 2015. i utorak, 08. septembra 2015. u terminu od 9:00-13:00.

Potrebna dokumenta za upis:

- Indeks (obavezno donijeti radi upisa semestra),
- Dva prijavna lista (ŠV 20),
- Za samofinansirajuće studente uplatnica od 250 € za školarinu za zimski semestar (obavezno upisati ime i prezime i u dijelu poziva na broj unijeti broj indeksa sa godinom upisa i smjerom) na broj žiro računa Fakulteta 510 – 227 – 38,
- Za SVE studente uplatnica kao dokaz da je uplaćen iznos od 4 € na ime studentskog samodoprinosa na broj žiro računa Studentskog Vijeća Fakulteta 520 – 2464 – 55.

ZA STUDENTE KOJI POLAZU AVGUSTOVSKI DODATNI ISPITNI ROK TERMINI ZA UPIS NA II i III GODINU CE BITI NAKNADNO ISTAKNUTI!

III upisni rok na Fakultetu za pomorstvo Kotor

III upisni rok za upis u I godinu osnovnih studija na Fakultetu za pomorstvo Kotor biće raspisan samo za studijski program Pomorska elektronika (III diferencijalna godina). Pravo upisa na ovaj studisjki program imaju samo kandidati koji su završili prve dvije godine studijskog programa Pomorska elektrotehnika.

Za studijske programe Nautika, Brodomašinstvo, Menadžment u pomorstvu i Pomorske nauke neće biti raspisan III upisni rok, jer su sva mjesta na ovim smjerovima već popunjena u I i II upisnom roku. 

Preliminarna rang liste za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2015/16 godinu - II upisni rok

- Preliminarna rang lista za upis u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2015/16 godinu - II upisni rok, možete po studijskim programima Fakulteta za pomorstvo Kotor preuzeti sa donjih linkova.

- Eventualne žalbe kandidati mogu da podnesu Centralnoj Komisiji za upis Univerziteta Crne Gore preko mejla Sekretara Fakulteta za pomorstvo Kotor Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. u roku od 24 sata od isticanja rezultata, tj. najkasnije do srijede, 08. jula 2015. godine do 15:00 sati.

- Upis kandidata i izdavanje uvjerenja izvršiće se zaključno sa 09. julom 2015. godine.

Attachments:
Download this file (MN_jul_2015.pdf)PREL RL MN[Rang lista: Menadžment u pomorstvu]93 Kb
Download this file (PN_jul_2015.pdf)PREL RL PN[Rang lista: Pomorske nauke]108 Kb

Dodatni testovi za II upisni rok

Ko polaže dodatne testve?

Kandidati koji nijesu imali maturski, odnosno stručni ispit koji se polaže eksterno, mogu polagati testove iz dva predmeta bitna za savladavanje studijskog programa i na taj način ostvariti odgovarajući broj bodova. Izlazak na dodatne testove nije obavezan. Predmeti bitni za savladavanje svih studijskih programa, u navedenom smislu, na Fakultetu za pomorstvo u Kotoru su Matematika i Engleski jezik.

Gdje i kada se polažu dodatni testovi?

Dodatni testovi polažu se na Fakultetu za pomorstvo Kotor, u utorak, 7. jula 2015. godine, po sljedećem rasporedu:

 1. Matematika, 9:00-10:30;
 2. Engleski jezik,11:00-13:00.

Što je potrebno za polaganje dodatnih testova?

Na polaganju dopunskih testova ponijeti ličnu kartu, radi uvida, i uplaticu, koja se predaje, kao dokaz o uplati nadoknade za polaganja dopunkih testova.

Attachments:
Download this file (dt_eng.jpg)ENG[Primjer dodatnog testa iz Engleski jezik za upis od prošle godine]821 Kb
Download this file (dt_mat.jpg)MAT[Primjer dodatnog testa iz Matematike za upis od prošle godine]586 Kb

Predaja dokumenata na Konkurs - II upisni rok

Prijave na Konkurs za upis na I godinu osnovih studija podnijeti shodno upustvima iz ovog članka. Molimo sve kandidate da pažljivo pročitaju ovaj članak

I - Kada se podnose prijave?

Prijave na Konkurs podnose se u ponedjeljak, 6. jula 2015. godine od 9:00 do 14:00 sati.

II - Gdje se podnose prijave?

Prijave se podnose na Fakultetu za pomorstvo Kotor, Dobrota 36, Kotor, tel: +38232303188, +38267619111.

III - Ko se može prijaviti?

Kandidati koji su završili sljedeće srednje škole mogu se prijaviti na odgovarajuće studijske programe Fakulteta za pomorstvo Kotor:

 1. Pomorske nauke: gimnazija, pomorska, elektrotehnička, mašinska, saobraćajna, građevinska, geodetska, poljoprivredna, turistička, ugostiteljska, trgovinska i ekonomska škola.
 2. Menadžment u pomorstvu: gimnazija, ekonomska, turistička, ugostiteljska, trgovinska, saobraćajna, pomorska, brodarska, elektrotehnička, mašinska, gradjevinska, geodetska i poljoprivredna škola.
 3. Nautika: gimnazija, pomorska, mašinska, saobraćajna i brodarska škola.
 4. Brodomašinstvo: gimnazija, pomorska, saobraćajna, brodarska, mašinska, elektrotehnička, poljoprivredna (mašinski i tehnički smjer), gradjevinska i geodetska škola.

IV - Što se podnosi u prijavi?

Kandidat prilaže sljedeće dokumente:

 1. Prijavu -  koju ćete dobiti na Fakultetu za pomorstvo Kotor.
 2. Originalnu diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu ostručnom obrazovanju.
 3. Originalna svjedočanstva o završenom I, II, III i IV razredu srednjeg obrazovanja. Strani državljani su dužni pokrenuti postupak o nostrifikaciji diploma.
 4. Biometrijsku lična kartu i njenu fotokopiju ili kopiju izvoda iz matične knjige rođenih i kopiju uvjerenja o državljanstvu.
 5. Ovjerenu kopiju diplome “Luča” ili njoj ekvivalentne diplome, diplomu (ili ekvivalentni dokument) o osvojenoj prvoj ili drugoj nagradi na državnom takmičenju srednjoškolaca.
 6. Strani državljanin podnosi i dokaz o poznavanju jezika na kome se izvode studije, izuzev u slučaju da je završio srednju školu na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Crnoj Gori (srpski, bosanski, albanski i hrvatski jezik).
 7. Kandidati koji nemaju diplomu o položenom maturskom, odnosno stručnom ispitu koji se polaže eksterno po Zakonu o gimnaziji i Zakonu o stručnom obrazovanju, uz prijavu za upis podnose i izjavu da se prijavljuju i za polaganje testova, ukoliko žele da se izjednače sa kandidatima koji su polagali eksterni maturski odnosno stručni ispit.

V - Pravila upisa

Sve ostale detalje o upisu možete naći u Pravilniku o uslovima, kriterijumima i postupku upisa na osnovne studije Univerziteta Crne Gore, koji možete preuzeti sa donjeg linka.

Pitanja i nedoumice u vezi upisa možete ostaviti u vidu komentara na ovaj članak!

Attachments:
Download this file (izjava.docx)Izjava[Izjava o polaganju dopunskog testa]43 Kb
Download this file (Pravilnik o upisu - preciscen tekst.pdf)PU UCG[Pravilnik o upisu na UCG]260 Kb
//